Çocuklar ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Destek Hizmetleri

Çocuk ve ergenlere yönelik sunduğumuz psikolojik destek hizmetlerini, çocuğun ve ailenin karşılaştıkları ruhsal zorlukların nedenlerine ve niteliğine göre şekillendiririz. Psikolojik destek süreçlerinde oyun terapisi, psikodinamik terapi ve EMDR  terapisinden faydalanır, gerekli gördüğümüz durumlarda ebeveynleri ve diğer bakım verenleri de sürece dahil ederek, bütüncül bir bakış açısıyla destek sunarız.

Çocuğunuzun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun belirtileri nelerdir?

 • Beslenme, uyku ve tuvalet düzeniyle ilgili sorunlar yaşaması
 • Sınırlara tahammül etmekte zorlanıyor, sosyal ortamların kurallarına genellikle uyum gösterememesi
 • Sık sık tepkisel, saldırgan davranışlarda bulunması
 • Sosyal karşılıklılığının ve göz temasının zayıf olması
 • Boşanma, taşınma, kaza, kayıp, ayrılık gibi ruhsal travmaya sebep olabilecek deneyimler yaşamış olması
 • Ebeveynlerinden en az birine fazla bağımlı olması, yokluğunda yoğun kaygı yaşaması
 • Ebeveynlerinden hiçbiriyle arasında güvenli bir bağ oluşmamış olması
 • Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyor, sosyal fobi veya selektif konuşmazlık belirtileri göstermesi
 • Dikkatini yaşının gerektirdiği ölçüde toplayamaması
 • Kendine zarar verme eğilimi göstermesi
 • Panik bozukluk ya da anksiyete/kaygı bozukluğu belirtileri göstermesi, fobileri olması
 • Sık sık huzursuz, kaygılı ve stresli davranması
 • Akademik kaygılar ve sınav-performans kaygıları yaşaması
 • Duygularını fark etmek, ifade etmek ve regüle etmekte zorlanması
 • Özellikle stresli anlarında psikosomatik semptomlar göstermesi
 • Özgüveninin zayıf, özbenlik algısının olumsuz olması
 • Genel olarak neşesiz ve içe kapanık bir halde olması