Ebeveyn danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel süreçlerini ve ruhsal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerini, çocukları ile aralarındaki güvenli ve kapsayıcı ilişkiyi geliştirebilmeleri, çocuklarını sağlıklı bir aile dinamiği içerisinde yetiştirebilmelerini sağlamalarına destek oluruz. Bu destek hizmeti kısa süreli, çözüm odaklı, psiko-eğitim çerçevesinde gerçekleşen bir danışmanlık süreci olarak sürdürülebileceği gibi, daha uzun süreli ve derinlemesine çalışılan bir süreç olarak da sürdürülebilir. Ebeveyn danışmanlığı hizmetimizde ağırlıklı olarak zihinselleştirme temelli yaklaşımdan faydalanırız.

Kısa süreli danışmanlık, genellikle soru-cevap şeklinde ilerler ve ebeveyne belli konularda bilgi ve danışmanlık vermeye yöneliktir. Örneğin, ebeveynler sağlıklı sınırlar ve iletişim tutumları gibi konularda akıllarındaki soruları sormak için kısa süreli danışmanlık alabilirler.

Uzun süreli danışmanlıkta ise, ebeveynlerin, ebeveynlik tutumlarını etkileyen süreçler üzerinde daha derin bir farkındalık geliştirmesine ve bu süreçlerini dönüştürmelerine yönelik bir destek sunulur. Bu çalışmalarda danışanlar gerekli görüldüğü durumlarda kendi yetişkin psikoterapisi süreçlerine veya çift terapisi süreçlerine hazırlanabilir ve yönlendirilebilirler.

Çoğunlukla, çocuğun oyun terapisi sürecini yürüten uzman belirli aralıklarla çocuğun ebeveynleri ile de görüşerek onlara ebeveyn danışmanlığı hizmeti sunar. Ancak ebeveynlerin danışmanlık hizmeti almaları için çocuklarının oyun terapisi sürecinden geçiyor olmaları gerekli değildir.

Yeni Terapi
Yeni Terapi – ofisimizden kareler
(Görselin hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz)