Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel süreçlerini ve ruhsal ihtiyaçlarını anlayabilmelerini, çocukları ile güvenli ve kapsayıcı bir bağ kurabilmelerini, çocuklarını ilgili ve şefkatli bir aile dinamiği içerisinde yetiştirebilmelerini sağlamalarına destek olmaya çalışırız. Bu destek hizmeti kısa süreli, çözüm odaklı, psiko-eğitim temelli bir danışmanlık süreci olarak sürdürülebileceği gibi, daha uzun süreli ve derinlemesine çalışılan bir psikoterapi süreci olarak da sürdürülebilir.

Kısa süreli danışmanlık, genellikle soru-cevap şeklinde ilerler ve ebeveyne belli konularda bilgi ve danışmanlık vermeye yöneliktir. Örneğin ebeveynler disiplin ve sınır koyma yaklaşımları, iletişim tutumları, çocuklarının beslenme ve uyku düzeni, akademik performansı, sınav kaygısı ve benzeri pek çok konuyla ilgili sorularını sormak ve yanıtlar almak için kısa süreli danışmanlık alabilirler.

Psikoterapi süreci ise ebeveynin sadece bilgi almasına değil, ebeveynlik tutumlarını etkileyen ruhsal süreçleri üzerinde daha derin bir farkındalık geliştirmesine yöneliktir. Ebeveynler ile yapılan seanslarda, danışanlar gerekli görüldüğü takdirde kendi yetişkin psikoterapisi süreçlerine veya çift terapisi süreçlerine hazırlanabilir ve yönlendirilebilirler.

Ebeveynlere yönelik ebeveyn danışmanlığı hizmeti sunulurken, çocuğa da bir yandan oyun terapisi gibi bireysel psikoterapi desteği sunulabilir. Ancak, ebeveynin psikolojik destek alması için çocuğunun da bu süreçten geçiyor olması gerekli değildir. Çocuk ile görüşülmeden de ebeveynin destek sürecine devam edilebilir.

Ebeveynler hangi durumlarda psikolojik destek almalıdırlar?

Eğer çocuk;

 • Ebeveynine kendisini ifade etmekte zorlanıyorsa,
 • Ebeveynine karşı agresif davranışlarda bulunuyorsa,
 • Ebeveynin varlığında sık sık huzursuz oluyor, kaygılı davranıyorsa,
 • Ebeveynin varlığında genel olarak içine kapanıyor, gergin ve ketlenmiş bir halde oluyorsa,
 • Ebeveyniyle oyun oynayamıyorsa,
 • Ebeveynin koyduğu sınırlara uyamıyor, tahammül edemiyorsa,
 • Ebeveyni ile sıklıkla çatışıyor, ona karşı tepkisel davranıyorsa,
 • Çoğunlukla ebeveyniyle göz teması kurmaktan kaçınıyorsa, psikolojik destek alınmalıdır.

Eğer ebeveyn;

 • Çoğunlukla çocuğuna ulaşamadığını, onunla iletişim kuramadığını hissediyorsa,
 • Zaman zaman da olsa çocuğu tarafından sevilmediğini, aralarında özel ve biricik bir ilişki gelişemediğini hissediyorsa,
 • Çocuğuna dokunmaktan, sevgi ve şefkat göstermekten çekiniyorsa,
 • Çocuğu ile oyun oynayamıyorsa,
 • Kendini sık sık çocuğuna bağırırken, ceza verirken, onunla çatışırken buluyorsa, psikolojik destek alınmalıdır.
Yeni Terapi