Ebeveynlere Yönelik Psikolojik Destek Hizmetleri

Her yaştan çocuğu olan ebeveynlere yönelik sunduğumuz psikolojik destek hizmetlerinin hedefi, ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel süreçlerini ve ruhsal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerini, çocukları ile aralarında güvenli bir bağ kurabilmelerini, aile içinde şiddetsiz iletişim dilini oturtabilmelerini, çocuklarına sevgi ve şefkat dolu bir aile kültürü içerisinde sınırlar koyabilmelerini sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu destek hizmeti kısa süreli ve çözüm odaklı bir danışmanlık süreci olarak sürdürülebileceği gibi, daha uzun süreli ve derinlemesine çalışılan bir psikoterapi süreci olarak da sürdürülebilir.

Kısa süreli danışmanlık, genellikle soru-cevap şeklinde ilerler ve ebeveyne belli konularda bilgi vermeye yöneliktir. Örneğin ebeveynler disiplin ve sınır koyma yaklaşımları, iletişim tutumları, veya çocuklarının beslenme ve uyku düzeni, akademik performansı, sınav kaygısı ve benzeri pek çok konuyla ilgili sorularını sormak ve yanıtlar almak için kısa süreli danışmanlık almaya gelebilirler.

Düzenli psikoterapi ise genellikle en az 10-12 seans sürer ve ebeveynin sadece bilgi almasına değil, ebeveynlik tutumlarını etkileyen ruhsal süreçleri üzerinde derinlemesine çalışmasına yöneliktir.

Ebeveynin psikolojik destek alması için çocuğunun da bu süreçten geçiyor olması gerekli değildir. Çocuk ile görüşülmeden de ebeveynin destek sürecine devam edilebilir.

Ebeveynler hangi durumlarda psikolojik destek almalıdırlar?

Eğer çocuk;

 • Ebeveynine duygularını, düşüncelerini ve isteklerini rahatça ifade etmekte zorlanıyorsa
 • Ebeveynine sinirlendiğinde vurmak, ısırmak gibi agresif davranışlarda bulunuyorsa
 • Ebeveynin varlığında sık sık ağlama krizlerine giriyor, ya da hiç ağlayamıyorsa
 • Ebeveynin varlığında genel olarak içine kapanık ve kaygılı davranıyorsa
 • Ebeveynin koyduğu sınırlara uyamıyor, tahammül edemiyorsa
 • Ebeveyni ile sıklıkla çatışıyor, ona karşı tepkisel davranıyorsa
 • Ebeveyniyle göz teması kurmaktan kaçınıyorsa psikolojik destek alınmalıdır.

Eğer ebeveyn;

 • Zaman zaman çocuğuna ulaşamadığını, onunla iletişim kuramadığını hissediyorsa
 • Çocuğu tarafından sevilmediğini, aralarında özel bir ilişki olmadığını hissediyorsa
 • Zaman zaman çocuğunun canını yakmak, onu cezalandırmak istediğini hissediyorsa
 • Çocuğuna yetemediğini, onu ruhsal açıdan doyuramadığını hissediyorsa
 • Çocuğuna dokunmaktan, sevgi ve şefkat göstermekten çekiniyor, güvensiz hissediyorsa
 • Çocuğu ile oynamaktan sıkılıyor veya nasıl oynayacağını bilmiyorsa
 • Kendini sık sık çocuğuna bağırırken, onunla çatışırken buluyorsa psikolojik destek alınmalıdır.

Eğer çocuk ve ebeveyn arasında yukarıda sıralanan durumlar gözlemleniyorsa, ebeveyn mutlaka bireysel psikoterapi desteği almalı ve bu konuların üzerinde çalışmalıdır. Yukarıda çocuk için sıralanan göstergeler çocuğun yaşadığı birtakım psikolojik zorluklara işaret ediyor gibi görünüyor olabilirler. Ancak, bu durumların tetikleyicileri de çözümleri de çoğunlukla ebeveynin çocuğuyla kurduğu ilişkide saklıdır.