Ergenlik Çağındaki Çocuklara Yönelik Psikoterapi Hizmetleri

Ergenlik çağındaki çocuklara yönelik sunduğumuz psikolojik destek hizmetleri, çocuğun ve ailenin karşılaştıkları ruhsal zorlukların niteliğine göre şekillenir. Bu yaş grubundaki çocuklarla çalışırken, psikodinamik terapiler, emdr, hipnoterapi, şema terapi ve sanatla dışavurumcu terapi tekniklerinden faydalanarak, gerektiği durumlarda ailenin geri kalanını da sürece dahil ederek, bütüncül bir bakış açısıyla psikolojik destek sunarız.

Ergenlik çağındaki çocuğunuzun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun belirtileri nelerdir?

 • Akademik kaygılar ve sınav-performans kaygısı yaşaması
 • Sosyal ortamların sınırlarına ve yapısına  uymakta zorlanması
 • Sosyal ilişkiler kurmada zorlanması, içe kapanıklık veya sosyal fobi yaşaması
 • Dikkat ve konsantrasyon eksikliği yaşaması
 • Kendini keşfetmekte, öz-farkındalık geliştirmekte zorlanması
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorlanması, özgüven eksikliği yaşaması
 • Kendine veya başkalarına karşı agresiflik, saldırganlık göstermesi
 • Panik bozukluk veya anksiyete/kaygı bozukluğu belirtileri göstermesi
 • Depresyon belirtileri göstermesi
 • Boşanma, taşınma, kaza, kayıp gibi travmatik yaşantılarının olması
 • Ebeveynlerinden en az biriyle arasında şefkatli, doyurucu ve güvenli bir bağın olmaması
 • Sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı ve intihar eğilimi olması