Hakkımızda

Çocukların gelişim yolculukları boyunca karşılaşabilecekleri ruhsal zorluklara karşı önleyici ve iyileştirici nitelikte psikolojik destek sunmak için çalışıyoruz. Çocuk-ergen ve aile ruh sağlığı alanlarında uzmanlaşmış, en az bir psikoterapi ekolünde eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış, kendi psikoterapi süreçlerinden geçmiş veya geçmekte olan, sürekli öğrenen ve gelişen uzman psikologlardan oluşan bir ekibiz.
Pelin Ulutaşlı, M.A.
Pelin Ulutaşlı, M.A.Kurucu, Uzman Psikolog
Çocuklar, gençler ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunar. Öğretmenlere ve meslektaşlarına yönelik eğitimler hazırlar. Türkçe ve İngilizce dilinde seans yapabilir.
Dicle Çapan, PhD adayı
Dicle Çapan, PhD adayıUzman Psikolog
Çocuklar ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar. Bir yandan doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Deniz Şentürk, M.A.
Deniz Şentürk, M.A.Uzman Klinik Psikolog
Çocuklar, gençler ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunar. Çocuklar ve gençlere yönelik dışavurumcu sanat terapisi grup çalışmaları uygular.
Hazan Eren, M.A.Uzman Gelişim Psikologu
Çocuklar, gençler ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunar. Bir yandan anaokullarında danışmanlık verir. Türkçe ve Almanca dilinde seans yapabilir.
Görkem Demirdöğer, M.A.Uzman Klinik Psikolog
Çocuklar, gençler ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunar. Bir yandan dezavantajlı durumda olan çocuklara yönelik psikososyal çalışmalar yürütür.
İdil ÖzlerYönetici Asistanı
Yeni Terapi’nin kuruluşundan bu yana ekiptedir. Randevuları düzenler, danışanları ağırlar ve ofisin düzenini sağlar. Ebeveynler görüşmedeyken bekleyen çocukların eşlikçisi ve oyun ablasıdır.

Psikolojik Destek Sürecini Ailenizin İhtiyaçlarına Göre Özelleştiriyoruz.

Çocukların ve gençlerin ruhsal durumlarını anlamak ve yaşadıkları zorlukların temelini araştırmak için, aileden ve okuldan aldığımız bilgilere ek olarak bazı değerlendirmeler uygularız. Her bireyin ve ailenin yaşam öyküsünün eşsiz olduğunun farkında olarak, danışanlarımızın ihtiyaçlarını iyi anlamaya ve doğru değerlendirmeye özen gösteririz.

Değerlendirme Süreci Hakkında

Kısa Süreli Danışmanlık veya Uzun Süreli Psikolojik Destek Sunuyoruz.

Aile ruh sağlığını bir bütün olarak görürüz. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, ebeveynlerine yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerimizi de içerir. Bu kısa süreli ve çözüm odaklı bir destek süreci olabileceği gibi, daha uzun süreli ve derinlemesine çalışılan bir süreç de olabilir.

Psikoterapi Süreci Hakkında