Oyun Terapisi

Çocukta stres yaratan, anlamlandırmakta zorlandığı olaylar ve travmatik deneyimler beynin sözel olmayan alanlarına kaydolur ve çocuk için zaten zor olan sözel ifadeyi daha da zorlaştırırlar. Bu kayıtlar beynin çalışma süreçlerini direkt olarak etkiler ve bu etkileri sözel olarak ifade edemeyen çocuk bunları davranışlarına yansıtır. Oyun terapisi, çocuğun anlamlandırmaya ve çözümlemeye ihtiyaç duyduğu, ancak sözel olarak ifade edemediği stresli, zorlayıcı ya da travmatik yaşantıları üzerinde oyun aracılığıyla çalışmasını sağlar. Bu çalışmalar sayesinde çocuk, kendisini etkileyen durumlar üzerindeki farkındalığını arttırır ve bunları sözel olarak ifade edebilmeye, bu sayede kendisi üzerindeki etkilerini değiştirebilmeye başlar. Eğer stres kaynağı ya da travmatik deneyimler, çocuğun baş etmeye çalışmaması gereken, aksine yetişkinlerin ortadan kaldırması gereken durumlar ise, terapist çocuğun hayatındaki yetişkinler ile de bu konuda çalışmayı sürdürür.

Diğer pek çok terapi yaklaşımı gibi oyun terapisinin de ana hedefi çocuğun duyguları, düşünceleri ve davranışları arasındaki ilişkiye olan farkındalığını ve bu döngü üzerindeki kontrolünü arttırmaktır. Bunun olabilmesi için çocuğun iç dünyasını rahatlıkla ortaya koyabileceği bir yerde olduğundan emin olması ve terapiste güven duyması gerekir. Bunu sağlamak için terapist çocuğa karşı koşulsuz kabul, anlayış ve saygı gösterir. Terapistin çocuğun davranışlarına sınır koyması gerektiği zamanlar kısıtlıdır ve genellikle güvenlik ile ilgili durumlardır. Bu rahat ortamı ve güvenli ilişkiyi sağladıktan sonra terapistin işi çocuğun ortaya koyduklarını dikkatle ve özenle takip etmek ve süreci uygun bir şekilde yürütmektir.

Çocukların yaşayabilecekleri hemen her ruhsal ve gelişimsel zorluğa yönelik bir oyun terapisi yaklaşımı vardır. Önemli olan, sizin ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun yaklaşımın hangisi olduğunu anlamak ve bunu doğru bir şekilde uygulamaktır. İlk seansınızın ardından terapistiniz çocuğunuz için en uygun terapi yönteminin hangisi olacağı ve ortalama olarak ne kadar sürebileceği ile ilgili sizi bilgilendirir.

Çocuğunuzun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun belirtileri nelerdir?

 • Beslenme, uyku ve tuvalet düzeninde sorunlar yaşaması
 • Sınırlamalara tahammül edememesi, sosyal ortamların kurallarına uymakta zorlanması
 • Ebeveynlerine ve diğer insanlara karşı tepkisel olması, sıklıkla karşı çıkması, saldırganlık göstermesi
 • İletişim kurulmaya çalışıldığında ilgilenmemesi, göz teması eksikliği
 • El-göz koordinasyonunda ve beden denetiminde zayıflık yaşaması
 • Boşanma, taşınma, kaza, kayıp gibi duygusal travmaya sebep olabilecek deneyimler yaşaması
 • Ebeveynlerinden en az birine aşırı bağlı olması, yokluğunda yoğun ayrılık kaygısı yaşaması
 • Ebeveynlerinden hiçbiriyle aralarında güvenli bir bağ gelişmemiş olması
 • Sosyal ilişkiler kurmada zorlanması, sosyal fobi veya selektif konuşmazlık belirtileri göstermesi
 • Dikkatini yaşının gerektirdiği ölçüde toplayamaması
 • Çok sık ağlaması veya hiç ağlamaması
 • Panik bozukluk ya da anksiyete/kaygı bozukluğu belirtileri göstermesi

Oyun Terapi Süreci Nasıl İlerler?

Çocuk ile oyun terapi sürecine başlamadan önce çocuğun ihtiyacını ve gelişimsel durumunu doğru belirlemek önemlidir, bu sebeple ilk seans sadece çocuğu büyüten yetişkinler ile görüşülür ve çocuğun gelişim öyküsü alınır. İkinci seans çocuk ile yönlendirilmemiş oyun ve projektif çizim değerlendirmeleri aracılığıyla bir değerlendirme seansı yapılır. Bu iki seansın ardından eğer gerekli görülürse çocuk ile oyun terapisi sürecine ya da çocuğu büyüten yetişkinler ile eğitim ve psikoterapi sürecine devam edilir. Terapinin süresi ve görüşme sıklığı çocuğun yaşına ve yaşanan duruma göre değişkenlik gösterir, ancak oyun terapisinin yapıcı bir etkisi olabilmesi için genellikle en az 6 seans düzenli olarak (haftada 1 veya 2 kere) gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre çocuğun mizacına, ihtiyaçlarına ve yaşadığı duruma göre çok daha kısa sürebileceği gibi, daha uzun da sürebilir. Terapist bu süreç boyunca aileyi terapinin gidişatı ile ilgili bilgilendirmeye devam eder.

Merkezimizde Kimler Oyun Terapisi Yapar?

Merkezimizde oyun terapisi, çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında uzmanlığını kazanmış, oyun terapisi alanında saygın bir kurumdan (A4PT Amerika Oyun Terapileri Derneği, Theraplay Enstitüsü, vb.) oyun terapistliği eğitimini tamamlamış ve süpervizyonlarına aralıksız devam eden uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.