Oyun Terapisi

Kişide stres uyandıran, anlamlandırmakta zorlanılan ve travmatik deneyimler, beynin sözel olmayan alanlarına kaydolurlar. Bu kayıtlar beynin çalışma süreçlerini doğrudan etkiler ve bu etkileri sözel olarak ifade edemeyen çocuk bunları davranışlarına yansıtır. Oyun terapisi, çocuğun anlamlandırmaya ve çözümlemeye ihtiyaç duyduğu, ancak sözel olarak ifade edemediği stresli, zorlayıcı ya da travmatik yaşantıları üzerinde oyun aracılığıyla çalışmasını sağlar. Bu çalışma sayesinde çocuk, kendisini etkileyen durumlar üzerindeki farkındalığını arttırır ve bunları sözel olarak ifade edebilmeye, bu sayede kendisi üzerindeki etkilerini dönüştürebilmeye başlar. Eğer stres kaynağı ya da travmatik deneyimler çocuğun değil, ona bakım veren yetişkinlerin ortadan kaldırması gereken durumlar ise, terapist çocuğun hayatındaki yetişkinler ile bu konuda çalışmayı sürdürür.

Diğer pek çok terapi yaklaşımı gibi oyun terapisinin de temel hedefi çocuğun duyguları, düşünceleri ve davranışları arasındaki ilişkiler üzerindeki farkındalığını ve denetimini geliştirmek, çatışmalı duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmasına ve bunları dönüştürmesine destek olmaktır. Bunun olabilmesi için çocuğun iç dünyasını rahatlıkla ortaya koyabileceği bir alanda olduğundan emin olması ve terapiste güven duyması önemlidir. Bunu sağlamak için terapist çocuğa karşı koşulsuz kabul, anlayış ve saygı gösterir. Terapistin çocuğun davranışlarına sınır koyması gerektiği zamanlar kısıtlıdır ve bunlar genellikle güvenlik ve zamanlama ile ilgili durumlardır. Bu koşulsuz kabul ortamını ve güvenli ilişkiyi sağladıktan sonra terapistin işi çocuğun ortaya koyduklarını dikkatle ve özenle takip etmek ve terapi sürecini gerekli şekilde yürütmektir.

Çocuğunuzun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun belirtileri nelerdir?

 • Beslenme, uyku ve tuvalet düzeniyle ilgili sorunlar yaşıyorsa
 • Sınırlamalara tahammül edemiyor, sosyal ortamların kurallarına uyum göstermekte zorlanıyorsa
 • Sık sık ebeveynlerine ve diğerlerine karşı tepkisel, saldırgan davranıyorsa
 • İletişim kurulmaya çalışıldığında genellikle karşılık vermiyorsa, göz teması zayıfsa
 • Boşanma, taşınma, kaza, kayıp gibi ruhsal travmaya sebep olabilecek deneyimler yaşadıysa
 • Ebeveynlerinden en az birine fazla bağımlıysa, yokluğunda yoğun kaygı yaşıyorsa
 • Ebeveynlerinden hiçbiriyle arasında güvenli bir bağ gelişemediyse
 • Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyor, sosyal fobi veya seçici konuşmazlık belirtileri gösteriyorsa
 • Dikkatini yaşının gerektirdiği ölçüde toplayamıyorsa
 • Çok sık ağlıyor veya hiç ağlamıyorsa
 • Panik bozukluk ya da anksiyete/kaygı bozukluğu belirtileri gösteriyorsa, fobileri varsa
 • Sık sık huzursuz, kaygılı ve stresli davranıyorsa
 • Akademik kaygılar ve sınav-performans kaygıları yaşıyorsa
 • Duygularını fark etmek, ifade etmek ve düzenlemekte (duygusal regülasyon) zorlanıyorsa
 • Özgüveni zayıf, özbenlik algısı olumsuzsa
 • Kendine zarar verme eğilimi gösteriyorsa
 • Genel olarak neşesiz ve içe kapanık görünüyorsa, eskiden keyif aldığı aktivitelerden geri duruyorsa

Oyun Terapi Süreci Nasıl İlerler?

Çocuk ile oyun terapi sürecine başlamadan önce çocuğun ruhsal ve gelişimsel durumunu belirlemek önemlidir. Bu sebeple ilk seans sadece çocuğun bakım verenleri ile görüşülür ve çocuğun gelişim öyküsü, önemli yaşam deneyimleri, aile içi ilişki dinamikleri gibi alanlarda bilgiler alınır. Ardından, ayrı bir seansta çocuk ile, gerekli görülürse anne-çocuk ve baba-çocuk ikilileri şeklinde seanslar gerçekleştirilir ve belirli değerlendirmeler uygulanır. Değerlendirme süreci ilk birkaç seans devam eder ve ardından çocuk ile oyun terapisi süreci başlar. Terapinin süresi ve görüşme sıklığı duruma göre değişkenlik gösterir, ancak oyun terapisinin derin bir etkisi olabilmesi için seansların genellikle en az 10-12 seans düzenli olarak (haftada 1 veya 2 kere) gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre çocuğun ihtiyacına ve uygulanan terapi yaklaşımına göre daha kısa sürebileceği gibi, daha uzun da sürebilir. Terapist bu süreç boyunca aileyi terapinin gidişatı ile ilgili bilgilendirmeye devam eder. Oyun terapisinin hem çocuk hem de aile üyeleri üzerinde dönüştürücü bir etkisi olabilir. Bu süreçte terapist, çocukla beraber ebeveynlerin de duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını çalışmasına dahil ederek bütüncül bir yaklaşımla ilerler.

Merkezimizde Kimler Oyun Terapisi Yapar?

Merkezimizde oyun terapisi, bu alanda eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanmaktadır.


Bu yazı uzman psikolog Pelin Kılıç Ulutaşlı tarafından yazılmıştır.

Yeni Terapi özel oyun odasının bir bölümü
Yeni Terapi – Oyun Terapi Odası
(Görselin hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz)