Oyun Terapisi

Çocukta stres yaratan, anlamlandırmakta zorlandığı olaylar ve travmatik deneyimler beynin sözel olmayan alanlarına kaydolur ve çocuk için zaten zor olan sözel ifadeyi daha da zorlaştırırlar. Bu kayıtlar beynin çalışma süreçlerini direkt olarak etkiler ve bu etkileri sözel olarak ifade edemeyen çocuk bunları davranışlarına yansıtır. Oyun terapisi, çocuğun anlamlandırmaya ve çözümlemeye ihtiyaç duyduğu, ancak sözel olarak ifade edemediği stresli, zorlayıcı ya da travmatik yaşantıları üzerinde oyun aracılığıyla çalışmasını sağlar. Bu çalışmalar sayesinde çocuk, kendisini etkileyen durumlar üzerindeki farkındalığını arttırır ve bunları sözel olarak ifade edebilmeye, bu sayede kendisi üzerindeki etkilerini değiştirebilmeye başlar. Eğer stres kaynağı ya da travmatik deneyimler, çocuğun baş etmeye çalışmaması gereken, aksine yetişkinlerin ortadan kaldırması gereken durumlar ise, terapist çocuğun hayatındaki yetişkinler ile de bu konuda çalışmayı sürdürür.

Diğer pek çok terapi yaklaşımı gibi oyun terapisinin de temel hedefi çocuğun duyguları, düşünceleri ve davranışları arasındaki ilişkiler üzerindeki farkındalığını ve denetimini geliştirmektir. Bunun olabilmesi için çocuğun iç dünyasını rahatlıkla ortaya koyabileceği bir alanda olduğundan emin olması ve terapiste güven duyması önemlidir. Bunu sağlamak için terapist çocuğa karşı koşulsuz kabul, anlayış ve saygı gösterir. Terapistin çocuğun davranışlarına sınır koyması gerektiği zamanlar kısıtlıdır ve genellikle güvenlik ve zamanlama ile ilgili durumlardır. Bu koşulsuz kabul ortamını ve güvenli ilişkiyi sağladıktan sonra terapistin işi çocuğun ortaya koyduklarını dikkatle ve özenle takip etmek ve terapi sürecini uygun bir şekilde yürütmektir.

Çocukların yaşayabilecekleri hemen her ruhsal ve gelişimsel zorluğa yönelik bir oyun terapisi yaklaşımı vardır. Önemli olan, çocuğun ruhsal ihtiyaçlarına yönelik gerekli olan yaklaşımın hangisi olduğunu anlamak ve bunu doğru bir şekilde uygulamaktır. Terapistiniz, oyun terapisi sürecine başlamaya karar vermesinin ardından çocuğunuz için en uygun yaklaşımın hangisi olacağı ve sürecin ortalama olarak kaç seans sürebileceği ile ilgili sizi bilgilendirir.

Çocuğunuzun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun belirtileri nelerdir?

 • Beslenme, uyku ve tuvalet düzeniyle ilgili sorunlar yaşıyorsa
 • Sınırlamalara tahammül edemiyor, sosyal ortamların kurallarına uyum göstermekte zorlanıyorsa
 • Sık sık ebeveynlerine ve diğerlerine karşı tepkisel, saldırgan davranıyorsa
 • İletişim kurulmaya çalışıldığında genellikle karşılık vermiyorsa, göz teması zayıfsa
 • Boşanma, taşınma, kaza, kayıp gibi ruhsal travmaya sebep olabilecek deneyimler yaşadıysa
 • Ebeveynlerinden en az birine fazla bağımlıysa, yokluğunda yoğun kaygı yaşıyorsa
 • Ebeveynlerinden hiçbiriyle arasında güvenli bir bağ gelişemediyse
 • Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyor, sosyal fobi veya selektif konuşmazlık belirtileri gösteriyorsa
 • Dikkatini yaşının gerektirdiği ölçüde toplayamıyorsa
 • Çok sık ağlıyor veya hiç ağlamıyorsa
 • Panik bozukluk ya da anksiyete/kaygı bozukluğu belirtileri gösteriyorsa, fobileri varsa
 • Sık sık huzursuz, kaygılı ve stresli davranıyorsa
 • Akademik kaygılar ve sınav-performans kaygıları yaşıyorsa
 • Duygularını fark etmek, ifade etmek ve regüle etmekte zorlanıyorsa
 • Özgüveni zayıf, özbenlik algısı olumsuzsa
 • Kendine zarar verme eğilimi gösteriyorsa
 • Genel olarak neşesiz ve içe kapanık görünüyorsa, eskiden keyif aldığı aktivitelerden geri duruyorsa

Oyun Terapi Süreci Nasıl İlerler?

Çocuk ile oyun terapi sürecine başlamadan önce çocuğun ihtiyacını ve gelişimsel durumunu doğru belirlemek önemlidir, bu sebeple ilk seans sadece çocuğu büyüten yetişkinler ile görüşülür ve çocuğun gelişim öyküsü alınır. İkinci seans çocuk ile yönlendirilmemiş oyun ve projektif çizim değerlendirmeleri aracılığıyla bir değerlendirme seansı yapılır. Bu iki seansın ardından eğer gerekli görülürse çocuk ile oyun terapisi sürecine ya da çocuğun bakımverenleri ile psiko-eğitim ve psikolojik danışmanlık sürecine devam edilir. Terapinin süresi ve görüşme sıklığı çocuğun yaşına ve yaşanan zorluğa göre değişkenlik gösterir; ancak oyun terapisinin kalıcı bir etkisi olabilmesi için genellikle en az 10-12 seans düzenli olarak (haftada 1 veya 2 kere) gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre çocuğun mizacına, ihtiyaçlarına ve yaşadığı duruma göre çok daha kısa sürebileceği gibi, çok daha uzun da sürebilir. Terapist bu süreç boyunca aileyi terapinin gidişatı ile ilgili bilgilendirmeye devam eder.

Merkezimizde Kimler Oyun Terapisi Yapar?

Merkezimizde oyun terapisi, bu alanda eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Yeni Terapi özel oyun odasının bir bölümü