Özgeçmişi

Klinik psikolog Nisan Dalbayrak, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinde tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Esenler Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Yankı Yazgan Özel Güzel Günler Polikliniği’nde staj yaptı. Psikoloji stajları sırasında, çeşitli alanlarda ve farklı yaş gruplarıyla çalışma fırsatı buldu. Aynı dönemde, Koç Üniversitesi’nde Çocuk ve Aile Çalışmaları ile birlikte Dil ve Biliş Laboratuvarları’nda araştırma asistanı olarak görev aldı.

Uzmanlığını Penn State Üniversitesi Uygulamalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı. Yüksek lisans eğitimi kapsamında T.W. Ponessa adlı psikolojik danışmanlık merkezinde bir senelik süpervizyonlu stajını tamamladı. Bu staj süresince, çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara, bilişsel davranışsal terapi yöntemleriyle psikoterapi uyguladı, haftalık bireysel ve grup süpervizyonlarına katıldı ve ayda bir olan psikoloji eğitimlerine devam etti. Klinik stajını tamamladıktan sonra bir sene boyunca Pennsylvania Psikiyatri Enstitüsü’nde Opioid Tedavi Programı’nda psikolojik danışman olarak çalıştı. Psikolojik danışman olarak çalıştığı dönem boyunca, madde bağımlılığı ve eşlik eden psikolojik bozuklukları olan danışanlara bireysel, çift ve aile terapisi sağlamak, biyopsikososyal bakış açısını temel alarak danışanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmeye katkıda bulunmak, psikolojik krize yönelik davranışsal müdahaleler sağlamak ve psikososyal değerlendirmeler yapmak gibi sorumlulukları oldu.

Nisan Dalbayrak, Yeni Terapi’de ergenler ve yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmetleri sunmaktadır. Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi ve EMDR terapisi yaklaşımlarından faydalanır. Türkçe ve İngilizce dillerinde seans yapmakta, online ve yüz yüze çalışmaktadır.

  • EMDR 1. Seviye Eğitimi, DBE, 2022
  • Terapi Odasında Yetkinlik, ÇADEM, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, Özkan Kenarlı, 2016
  • Depresyon için Bilişsel Davranışçı Terapi, Beck Enstitüsü, Dr. Judith S. Beck, Dr. Robert Hindman, 2019
  • Sağlıklı İlişkiler Yönetimi, Prepare/Enrich, Dr. Gene Nelson, 2019
  • Bağımlılık, Pensilvanya Uyuşturucu ve Alkol Programları Departmanı, Karen Laboranti, 2020
  • Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Pensilvanya Uyuşturucu ve Alkol Programları Departmanı, Dr. Edward Wahesh, Gregory Krausz, 2020
  • Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu-Arizona Trauma Institute, Dr. Robert Rhoton, 2021
<div class=”page” title=”Page 1″>
<div class=”layoutArea”>
<div class=”column”>
<ul>
<li>Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği (WAIS-R), <em>Penn State Universitesi, Dr. Carla Towsey</em>, <em>2018</em></li>
<li>Wechsler Bellek Ölçeği (WMS-R), <em>Penn State Universitesi, Dr. Carla Towsey</em>,<em> 2018</em></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<ul>
<li><a href=”https://yeniterapi.com/bilissel-davranisci-terapi/”>Bilişsel Davranışçı Terapi</a></li>
</ul>
Nisan Dalbayrak, M.A.
Nisan Dalbayrak, M.A.Uzman Klinik Psikolog, Ergen & Yetişkin Psikoterapisti
Ergenler ve yetişkin bireylere yönelik bireysel psikoterapi hizmetleri sunar. İngilizce dilinde de seans yapmakta, online ve yüz yüze çalışmaktadır.