Özgeçmiş

Klinik psikolog Selin Kitiş, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2014 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde ve Yankı Yazgan Özel Güzel Günler Polikliniği’nde staj yaptı. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi bünyesinde Prof. Aylin Küntay, Prof. Ayşe Bilge Selçuk ve Doç. Banu Çankaya Şahin tarafından yürütülen çeşitli bilimsel çalışmalarda araştırma asistanlığı yaptı. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi kapsamında Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde gönüllülük yaptı.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Çocuk ve Ergen alt dalından mezun olarak uzmanlığını aldı. Yüksek lisans eğitimi kapsamında iki yıl boyunca süpervizyon altında üniversitenin danışmanlık merkezinde stajyer psikolog olarak çocuk ve gençler ile çalıştı. Eş zamanlı olarak, YDY Danışmanlık Merkezi’nde stajını tamamladı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Doç. Dr. Sibel Halfon’un psikanalitik oyun terapisi süreçlerini inceleyen araştırma ekibinde yer aldı. Ayrıca, iki ay boyunca Yale Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi’nde (Yale Child Study Center) staj yaparak bu merkezde yürütülen çalışmaları inceledi. Yüksek lisans tezini koruyucu ailelere yönelik ebeveyn-çocuk bağlanma ilişkisine odaklanan kısa dönemli yarı yapılandırılmış bir terapi modeli üzerine yazdı.

2017’den beri klinik çalışmalarını sürdürmekte ve sivil toplum projelerinde yer almaktadır. Bu kapsamda, Koruncuk Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Aileye Dönüş Projesi’nin saha ekibinde, devlet koruması altındaki çocuklar ve aileleri ile psikoterapi çalışmaları yaptı ve alanda çalışan uzmanlara eğitim ve süpervizyon verdi. Aynı dönemlerde, Bebek Ruh Sağlığı Derneği tarafından yürütülen bir başka projede, göçmen anneler ve bebekleriyle çalıştı ve Kızılay Toplum Merkezleri’nde çalışan uzmanlara proje kapsamında süpervizyon verdi. Halen, özellikle devlet koruması altındaki çocuklarla ilgili çeşitli sivil toplum ve Avrupa Birliği projelerinde görev almaya devam etmektedir.

2019 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Ayşe Bilge Selçuk danışmanlığında yürüttüğü akademik çalışmaları, sosyal ve duygusal gelişim, duygu düzenleme, mentalizasyon, bağlanma, travma ve sembolik oyun konuları üzerinedir.

2022 yılında, Londra’daki Anna Freud Center tarafından verilen Çocuklar için Mentalizasyon Odaklı Terapi Yaklaşımı eğitimini aldı ve aynı yıl içinde süpervizyon süreçlerini tamamladı.

Selin Kitiş, Yeni Terapi’de çocuk, ergen ve ebeveynlere yönelik psikodinamik temelli ve mentalizasyon odaklı oyun terapisi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmakta ve alanda çalışan uzmanlara süpervizyon vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.

 • Çocuk Ergen Psikodinamik Vaka Formülasyonu ve Teknik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doç. Dr. Sibel Halfon, 2015
 • Çocuk Psikoterapisi ve Oyun Terapisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Elif Akdağ Göcek, 2015
 • Ergen Psikoterapisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Gülenbaht Şentürk, 2015
 • Yüksek Riskli Ergenlerle Çalışmak: Kısa Dönemli Psikoterapi Yaklaşımı, Matthew D. Selekman, 2015
 • Anne-Çocuk Psikoterapisi, Dr. Susan Yabsley ve Elizabeth Tuters, 2015
 • Yaratıcı Sanat Terapilerine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Zeynep Çatay, 2016
 • Aile Terapisinde Çocuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doç. Dr. Yudum Söylemez, 2016
 • Psikoterapide Ebeveynlerle Çalışmak, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uzm. Virna Gülzari, 2017
 • Psikodinamik Terapide Bağlanma ve Mentalizasyon Prensipleri, Geoff Goodman, 2017
 • Güvenli Yer Senaryoları Testi (The Attachment Doll Story Completion Task), Doç. Dr. Sait Uluç ve Doç. Dr. Sibel Halfon, 2017
 • Oyun Terapisi Değerlendirme Aracı, (Children’s Play Therapy Instrument), Doç. Dr. Sibel Halfon, 2017
 • Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri, Sanat Psikoterapileri Derneği, Uzm. Nur Dinçer Genç ve Uzm. Seda Güney, 2018
 • Çocuklar için Mentalizasyon Odaklı Terapi (MBT-C) Değerlendirme Aracı, Doç. Dr. Sibel Halfon, 2021
 • Ebeveyn Mentalizasyon Kodlama Eğitimi (Parental Reflective Functioning Training), Anna Freud Center, Arietta Slade & Michelle Sleed, 2022
 • Çocuklar için Mentalizasyon Odaklı Terapi (MBT-C), Anna Freud Center, Dr. Holly Dwyeer Hall & Dr. Helen Brasnett, 2022
 • Çocuklar için Somatik Deneyimleme Playshop, Somatik Deneyimleme Türkiye, Maggie Kline, 2022
 • Anne-Bebek Psikoterapisine Giriş, Kanada Psikanalitik Çocuk Psikoterapistleri Derneği, 2023
 • Güvenli Yer Senaryoları Testi (The Attachment Doll Story Completion Task), Doç. Dr. Sait Uluç ve Doç. Dr. Sibel Halfon, 2017
 • Oyun Terapisi Değerlendirme Aracı, (Children’s Play Therapy Instrument), Doç. Dr. Sibel Halfon, 2017
 • CAT & TAT Tematik Algı Testleri
Selin Kitiş, M.A.
Selin Kitiş, M.A.Uzman Klinik Psikolog, Çocuk & Ergen Psikoterapisti
Çocuklar ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar. Bir yandan doktora eğitimine devam etmektedir.