Psikolojik destek sürecinde her birey ve aile için izlenebilecek tek bir yol haritası olamaz. Bireyi ve aileyi anlayabilmek, yaşadıkları zorlukları anlamlandırabilmek ve psikolojik destek sürecini ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebilmek önemlidir.

Çocuklar ile çalışırken, çocuğun gelişim basamaklarını, aile içi dinamiklerini, varsa travmatik yaşantılarını gözden kaçırmadan değerlendirebilmek için, ilk değerlendirme seanslarını mümkün olduğunca detaylı yaparız. Ebeveynler ile yaptığımız değerlendirme seanslarında çocuğun gelişim öyküsünü, aile içi ilişki dinamiklerini, yaşadıkları zorlukları etraflıca dinleriz. Çocuk ile yaptığımız değerlendirme seanslarında çocuğun iç dünyasını açma hızına ve rızasına uygun adımlar atar, çocuğu hiçbir koşulda zorlamayız. Eğer gerekli görürsek, çocuk ile WISC-4 zeka testi, MOXO Dikkat Performans Testi veya projektif testler gibi ek değerlendirmeleri ayrı bir seansta uygulayarak, değerlendirme sürecine birkaç seans daha devam ederiz. Psikiyatrist konsültasyonu gerektirecek durumlar ile karşılaştığımızda aileyi bir çocuk – ergen psikiyatristinden görüş alınması için yönlendiririz. Ruhsal ve gelişimsel değerlendirmeler 2-3 seans sürebileceği gibi, duruma göre 4-5 seans veya daha uzun da sürebilir. Bu seansların ardından, eğer gerekli görülürse, çocuk ile oyun terapisi ve ebeveynler ile ebeveyn danışmanlığı süreçlerine başlarız.