Ruhsal ve Gelişimsel Değerlendirmeler

Ruhsal ve gelişimsel değerlendirmeler, psikolojik destek sürecinin en önemli aşamasıdır. Bireyin ve ailenin hangi ruhsal zorluklarla karşılaştıklarını doğru değerlendirebilmek, gereken desteği vakit kaybetmeden sunmaya başlamamızı sağlar. Ruhsal destek çalışmalarında her birey ve aile için izlenebilecek tek bir yol haritası olamaz. Bu nedenle danışanları doğru tanımak, karşılaştıkları zorlukları ve nedenlerini iyi anlamak ve süreci ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirmek büyük önem taşır.

Çocuklar ile çalışırken, çocuğun gelişimsel süreçlerini, ihtiyaçlarını, zorlandığı alanları, muhtemel travmalarını gözden kaçırmadan değerlendirebilmek için, ilk değerlendirme seanslarını mümkün olduğunca etraflıca ve detaylı yaparız. İlk seansı her zaman sadece ebeveynler ile uygular, çocuğun bugüne kadar geçirdiği gelişim aşamalarını, aile yaşantılarını, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin yapısını ve muhtemel travmalarını öncelikle ebeveynlerden dinleriz. Aldığımız bilgilerin ışığında, bir sonraki seans çocuk ile görüşerek, yönlendirilmemiş oyun ve projektif çizim değerlendirmeleri gibi araçlardan faydalanarak çocuğun ruhsal ve gelişimsel durumunu etraflıca anlamaya çalışırız. Çocuk ile yaptığımız değerlendirme seanslarında çocuğun hızına ve rızasına uygun adımlar atar, çocuğu hiçbir koşulda zorlamayız. Eğer gerekli görürsek, çocuk ile zeka testi, dikkat testi veya projektif algı testleri gibi ek değerlendirmeleri ayrı bir seansta uygulayarak, değerlendirme sürecine birkaç seans daha devam edebiliriz. Öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, gelişimsel bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozuklukları gibi psikiyatrist konsültasyonu gerektirecek durumlar ile karşılaştığımızda bir çocuk psikiyatristinden görüş alınması için yönlendiririz. Ruhsal ve gelişimsel değerlendirmeler 2-3 seans sürebileceği gibi, duruma göre 4-5 seans da sürebilir. Bu seansların ardından, genellikle aşağıdaki üç yoldan birini takip ederiz:

  • Çocuk ile haftada bir veya iki seans, ebeveynler ile ayda bir seans düzenli görüşmelere başlamak
  • Ebeveynler ile haftada bir veya iki haftada bir seans düzenli görüşmelere başlamak
  • Aile ile belirli aralıklarla takip görüşmeleri yapmak