Merhaba!

Uzman klinik psikologlardan oluşan Yeni Terapi ekibi olarak çocuklar, ergenler, yetişkinler, aileler ve çiftlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunuyoruz.

Çocuk & Ergen Psikoterapisi

Çocuk-ergenlere yönelik değerlendirme ve psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu çalışmalar çift-aile psikoterapisi ile eş zamanlı yürütülebilmektedir.

Yetişkin Psikoterapisi

18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik ruhsal değerlendirme ve bireysel psikoterapi hizmetleri sunuyoruz. 

Çift & Aile Psikoterapisi

Çiftler ve ilişkileri üzerinde çalışmak isteyen aile bireylerine yönelik psikoterapi hizmetleri sunuyoruz. Bu çalışmalar çocuk-ergen psikoterapisi ile eş zamanlı yürütülebilmektedir.

Süpervizyon & Eğitim

Meslektaşlarımıza yönelik bireysel ve grup süpervizyonları, ve çocuklar ile çalışan tüm profesyonellere yönelik eğitimler sunuyoruz.

Ekibimiz

Ekibimiz çocuk-ergen, çift-aile ve yetişkin psikoterapisi alanlarının en az birinde uzmanlaşmış klinik psikologlardan oluşmaktadır.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Görkem Demirdöğer Güller, M.A.
Uzman Klinik Psikolog

Ergenler ve yetişkinlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Nurşen Tuncer, M.A.
Uzman Klinik Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Pelin Ulutaşlı, M.A.
Uzman Klinik Psikolog

Çocuklar, ergenler ve yetişkinlere yönelik psikoterapi, ebeveynlere yönelik danışmanlık ve meslektaşlarına yönelik süpervizyon hizmetleri sunar.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Selin Ateş, M.A.
Uzman Klinik Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Selin Kitiş, Ph.D
Doktor Klinik Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ebeveynlere yönelik danışmanlık ve meslektaşlarına yönelik süpervizyon hizmetleri sunar.

Pelin Ulutaşlı, M.A.
Tuğçe Topkaya Gürdilek, M.A.
Uzman Psikoterapist

Çocuklar, ergenler ve yetişkinlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Bilge Sözüer, M.A.
Uzman Klinik Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Aysu Aydın
Uzman Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Maide Körlü Bulut
Uzman Psikolog

Çocuklar ve ergenlere yönelik psikoterapi, ve ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

Melis Usta
Uzman Psikolog

Yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmetleri sunar.

İdil Özler
Yönetici Asistanı

Danışanları karşılar, randevuların ve merkezin düzenini sağlar. Kuruluştan bu yana ekiptedir.

Sık Sorulan Sorular

Psikoterapi süreci ne kadar sürer ve ne sıklıkta görüşülür?Psikoterapinin süresi danışanın başvuru nedenine ve ihtiyacına göre değişmektedir. Çalışmalarımızın odağında yalnızca semptomu gidermek değil, danışanın bu semptomu ortaya çıkaran temel nedenleri keşfetmesine ve bu nedenler üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayacak desteği danışana sunmak vardır. Semptomu ortaya çıkaran ruhsal ve ilişkisel nedenler üzerinde derinlemesine çalışabilmek için, özellikle yetişkin danışanlarımız ile psikoterapi çalışmalarımızı uzun soluklu (en az bir yıl) ve ucu açık olacak şekilde planlar, bir zaman kısıtı koymayız. Çocuk-ergenler ve ebeveynleri ile yaptığımız çalışmalarda ise süreç yine uzun soluklu ve ucu açık planlanabileceği gibi, bazı durumlarda zaman-kısıtlı ve kısa süreli olacak şekilde de planlanabilmektedir. Seanslar genellikle haftada bir veya iki defa gerçekleşir.

Çocuğumuz için başvurmak istiyoruz, değerlendirme süreci nasıl ilerliyor?Çocuğun yaşı ve başvuru nedenine bağlı olarak ilk seans ya yalnızca ebeveyn/ebeveynler ile, ya da ebeveyn/ebeveynler ve çocuğun birlikte katılacağı bir aile seansı olarak gerçekleşir. Bu seansta başvuru nedeni, çocuğun gelişim öyküsü ve aile yaşantıları hakkında bilgi alınır. Ardından ihtiyaca bağlı olarak çocuk ile ve ebeveynler ile ayrı ayrı seanslar, ve ebeveyn ile çocuğun birlikte katılacakları ek değerlendirme seansları planlanır. Gerekli görüldüğü takdirde projektif çizim değerlendirmesi, Rorschach, CAT/TAT projektif algı testleri, WISC-4 zeka testi, ebeveyn-çocuk bağlanma ve etkileşim değerlendirmesi gibi değerlendirmeler uygulanır. Bunların sonucunda aileye bir geribildirim sunulur ve gerekli görüldüğü takdirde psikoterapi süreci planlanır. Değerlendirme ve geribildirim seansları genellikle toplam 3-7 seans arası sürer.

Çocuk-ergen psikoterapi süreci nasıl ilerler?Değerlendirme sürecinin ardından yapılan geribildirim seansında sürecin nasıl ve kimlerle ilerleyeceğine aile ile birlikte karar verilir. Genellikle 12 yaş ve altındaki çocukların psikoterapi süreçlerine ebeveynler de dahil edilir. Bu durumda haftada 1-2 defa çocuk ile psikoterapi seansı yapılırken, 4-5 haftada bir ebeveynler ile ebeveyn danışmanlığı seansları yapılır. 12 yaş ve üzeri gençlerde ise süreç daha ağırlıklı olarak genç danışan ile yürütülür. Ebeveynlerin sürece dahil olmasına ihtiyaç duyulan durumlarda genç danışanın da katılacağı aile seansları planlanır. Bazı özel durumlarda danışanın rızası alınarak ebeveynleriyle yalnız görüşülebilir.

Yalnızca çocuğumuzun gelişimi ve ruhsal durumu ile ilgili her şey yolunda mı diye merak ediyoruz. Bunun için de başvurabilir miyiz?Çocuğun ruhsal, sosyal ve bilişsel gelişiminin ve aile içi ilişkiler ile ilgili değerlendirme almak için başvurulabilir. Bu değerlendirme sürecinde çocuğun ve/veya ailenin bir psikoterapi sürecine veya ebeveyn danışmanlığına ihtiyacı olduğu düşünülürse aile gerekli şekilde yönlendirilir.

Yalnızca ebeveyn danışmanlığı almak istiyoruz, çocuğumuz için bir değerlendirme almayı ya da psikoterapi sürecine başlamayı düşünmüyoruz. Yine de başvurabilir miyiz?Yalnızca ebeveynlik ile ilgili konularda danışmak isteyen, çocuklarını sürece dahil etmek istemeyen ebeveynler de ebeveyn danışmanlığı için başvurabilirler. Ancak süreç içerisinde uzman tarafından çocuğun da değerlendirilmesi gerektiği düşünülürse aile gerekli şekilde yönlendirilir.

Hangi durumlarda hangi değerlendirmeleri uyguluyorsunuz?Değerlendirme sürecinin büyük kısmını uzmanın kendi klinik gözlemleri oluşturur, dolayısıyla değerlendirme araçlarını yalnızca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz durumlarda kullanırız. Uyguladığımız değerlendirmeler projektif, gelişimsel ve ilişkisel olarak üçe ayrılabilir. Projektif değerlendirmeler, danışanın ruhsal dünyasını, yani duygularını, düşüncelerini, kendini ve dünyayı algılayış biçimini daha iyi anlamamıza ve yaşadığı zorluğun altında yatan potansiyel nedenleri belirlememize yardımcı olur. Gelişimsel değerlendirmeler, çocuk-ergenlerin bilişsel ve sosyal becerilerini değerlendirmemize, yaşının gerisinde veya ilerisinde olduğu noktalar varsa bunları tespit etmemize yardımcı olur. İlişkisel değerlendirmeler ise, çocuk-ebeveyn ilişkisi üzerinde çalıştığımız durumlarda aralarındaki bağlanmanın niteliği, yakınlık düzeyi, ilişkilenme tarzları ve diğer ilişkisel dinamikleri görmemize yardımcı olur. Uyguladığımız değerlendirmeler arasında projektif çizim değerlendirmesi, Rorschach/CAT/TAT projektif algı testleri, WISC-4 zeka testi, Moxo Dikkat Testi, Marshack ebeveyn-çocuk etkileşim değerlendirmesi ve Story Stem bağlanma değerlendirmesi gibi değerlendirmeler bulunur. Ancak belirttiğimiz gibi, bu değerlendirmeleri yalnızca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz durumlarda kullanır, her danışana her değerlendirmeyi uygulamayız.

Psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerini çevrimiçi de alabilir miyiz?Farklı bir şehir veya ülkede yaşayan danışanlar ile psikoterapi ve danışmanlık süreçleri çevrimiçi olarak yürütülebilir. Ancak sürecin bu şekilde devam edebilmesi için danışanın yaşının, koşullarının, başvuru nedeninin ve ruhsal durumunun çevrimiçi çalışmaya uygun olması gerekir. Uzman tüm bu kriterlere göre çevrimiçi sürecin uygunluğunu değerlendirir. Çevrimiçi görüşmeyi uygun bulmadığı durumlarda danışanı bulunduğu şehrinde çalışan bir uzmana veya kuruma yönlendirebilir. Bunun dışında, rutinde yüz yüze yürütülen bir psikoterapi sürecinde de bazı seanslar çevrimiçi gerçekleşebilmektedir. Örneğin danışanın kısa bir süreliğine farklı bir şehirde/ülkede bulunacak olması, ya da danışanı fiziksel olarak kısıtlayabilecek başka nedenler söz konusu olduğunda seanslar geçici olarak çevrimiçi yapılabilir. Ancak bu durum her psikoterapi süreci için uygun olmayabilir. Kısa bir süreliğine çevrimiçi görüşmenin uygun olup olmadığı danışanın koşulları ve durumu göz önünde bulundurularak uzman tarafından değerlendirilir ve danışan-uzman arasında kararlaştırılır.

Seanslarda paylaşılan bilgiler gizli tutulur mu?Yetişkin danışanlar için: Danışanın seanslarda paylaştığı tüm bilgiler, riskli durumlar haricinde, danışan ve uzman arasında kalır. Riskli olarak tanımlanan durumlar danışanın hayati tehlike altında olduğunun, kendisine veya bir başkasına zarar verdiğinin veya verme ihtimalinin söz konusu olduğunun tespit edildiği durumlardır. Terapist bu durumları gerekli mercilere bildirmekle yükümlüdür.
Çocuk-ergen danışanlar için: Çocuk-ergen danışanların seanslarda paylaştığı bilgiler danışanın rızası olmadıkça ebeveynlerine aktarılmaz. Terapist seanslarda aldığı bilgilerin ışığında, bu bilgileri açıkça paylaşmadan, ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma planlayabilir ve ebeveynleri gerekli şekilde yönlendirebilir. Ancak çocuğun-ergenin kendisine ya da bir başkasına zarar vermesinin ya da verme ihtimalinin olmasının, veya şiddet, ihmal veya istismara maruz kalmasının söz konusu olduğu tespit edildiğinde terapist bunu ebeveynlere ve gerekli mercilere bildirmekle yükümlüdür.
Bunların haricinde terapist, mesleki konsültasyon almak amacıyla, danışanın paylaştığı bilgileri danışanın kimliğini açığa çıkarmadan kendi süpervizörü ile terapist-süpervizör gizliliği çerçevesinde paylaşabilir.

Copyright © 2015-2024. Tüm Hakları Saklıdır.