12-18 Yaş Arası Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi, bilinen çocukluğa yavaş yavaş veda ederken bilinmeyen gelecek olan yetişkinliğe doğru adım atılan, beraberinde pek çok ayrılık, çatışma ve mücadele getirebilen bir dönemdir. Bu dönemde bir yanda artık geçmişte kalmakta olan çocukluğun yası tutulurken, bir yanda olasılıklarla ve hayallerle dolu bir gelecek ihtimaline doğru ilerlenir. Gelecek terimi bu dönemde kullanıldığında akla çoğunlukla meslek ve üniversite seçimlerini getirse de, gencin asıl uğraşı, üniversite ve meslek gibi detayların varolacağı o geleceği yaşayacak olan "kendini" tasarlamak ve hayata geçirebilmektir. Genç birey, bu tasarımı oluşturabilmek için ebeveynlerinden yavaş yavaş ayrışmaya ve kendini keşfedebileceği ve ortaya koyabileceği yaşantılar deneyimlemeye ihtiyaç duyar. Kısacası, ergenlik çağının belkemiğini oluşturan temel mesele, psikanalist Isée Bernateau'nun belirttiği gibi, bir kendine doğuş alanı ve zamanı yaratmaktır.   

Benzer zorlayıcı yaşantılar gencin ebeveynleri için de geçerlidir. Onlar da evlatlarının çocukluğunun yavaş yavaş geride kalışını ve bir yetişkin olmaya doğru ilerleyişini, onlardan ayrışan "kendini" keşfedişini, değişen ve yeniden oluşan aile içi dinamiklerini, evlatlarının mücadelesini, ve bunların getirdiği duygusal çatışmaları evlatlarıyla birlikte taşımanın zorluklarını kendi açılarından deneyimlerler. Bu dönemde ebeveynliğin can alıcı noktalarından biri, bu zorlukların ortasında olan gencin güvenli limanı olmayı sürdürebilmek, evlatlarının kendilerinden ayrışabilmesine ve kendini keşfedebilmesine olanak sağlayacak hayat deneyimlerini yaşayabilmesine olanak sağlayacak fırsatlar oluşturabilmek ve bunları sağlarken bir yandan onu koruyabilmenin dengesini kurabilmektir. 

Duygusal ve aile-içi ilişkisel yaşantıların yanı sıra, ergenlik çağındaki gençler onları zorlayabilecek pek çok başka yaşantı ile de karşılaşabilirler. Travmatik hayat olayları, cinsellik ve fiziksel gelişim ile ilgili konular, ve okul başarısında ve akran ilişkilerinde yaşanabilecek sorunlar bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bu zorlayıcı yaşantılar ergenlik çağındaki gençlerin ruhsal-duygusal dünyalarını, sosyal benlik gelişimlerini, dış dünya ile ilişki kurma biçimlerini, ve bilişsel ve akademik becerilerini farklı düzeylerde ve biçimlerde etkileyebilirler. Bu etkilenmenin düzeyi ve biçimi, gencin mizacı, gelişim öyküsü, geçmiş yaşantıları ve ruhsal kaynakları gibi etkenlere göre değişiklik gösterir. Yani her genç her zorlayıcı yaşantıdan aynı düzeyde ve aynı şekilde etkilenmeyecektir.

Ergenlik Çağındaki Gençlere Yönelik Psikoterapi Süreci

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, ergenlik çağındaki gençlere yönelik psikoterapi sürecine başlamadan önce bazı değerlendirmeler yapılır, bunların ışığında danışanın ruhsal ve gelişimsel ihtiyaçları belirlenir ve psikoterapi süreci bu ihtiyaçlara göre planlanır. Tüm psikoterapilerde olduğu gibi ergenlik çağındaki gençlere yönelik psikoterapinin de en temel amacı, danışanın duygu, düşünce ve istekleri gibi içsel durumlarını daha iyi anlayabilmesine, kendisini daha etkili bir şekilde ifade edebilme becerisini geliştirmesine, ve tüm bunlar sayesinde zorlayıcı yaşam olayları ile daha iyi baş etmesine ve duygularını daha etkin ve dengeli bir şekilde yöneterek hareket edebilmesine destek olmaktır.

Ergenlik çağındaki gençlere yönelik psikoterapi süreci çoğunlukla genç danışanla birebir yürütülür. Ancak aile ilişkileri ve dinamikleri üzerinde çalışmanın gerekli olduğu düşünülen durumlarda, gencin de rızası olursa, ebeveynler de sürece dahil edilebilir. Gencin rızası olmaması durumunda ise ebeveynler ayrı bir merkezde başka bir terapist ile ebeveynlik yaşantıları üzerine çalışmak için yönlendirilebilirler. Belirli bir konu üzerinde çözüm odaklı ve kısa süreli çalışılan bazı durumlar haricinde genellikle gençlerin psikoterapi sürecine bir zaman kısıtı konulmaz, ihtiyaca bağlı olarak gerektiği müddetçe sürece devam edilir. 

Yeni Terapi Özel Oyun Odası

Ergenlik Çağındaki Gençlerle Çalışırken Faydalandığımız Psikoterapi Yaklaşımları:

Ekibimizde Ergenlik Çağındaki Gençlere Yönelik Psikoterapi Uygulayan Uzmanlar:

İletişim:
  • +90 216 407 1222 / +90 532 061 6222
    info@yeniterapi.com
    Ethem Efendi Cad. No:31 Sim Apt. D:2
    Erenköy Kadıköy İstanbul
Çalışma Gün ve Saatleri:
  • Pazartesi - Cuma: 10:00 - 19:00
    Cumartesi - Pazar: 11:00 - 18:00

Copyright © 2015-2024. Bu sitede yer alan hiçbir yazılı ve görsel içerik izinsiz paylaşılamaz, tümünün hakları saklıdır.